Ankieta dla uczniów - ewaluacja 2018


Drogi Uczniu!

Twoja opinia na temat sposobu korzystania oraz dostępności do mediów społecznościowych jest bardzo ważna. Prosimy Cię o udzielenie odpowiedzi na każde pytanie poprzez zakreślenie tej, która najbardziej Ci odpowiada.

Interesuje nas, czy  znasz sposoby zabezpieczeń własnego wizerunku oraz jaką masz wiedzę na temat zagrożeń, jakie niesie korzystanie z Internetu.

Wyniki badań ankietowych zostaną wykorzystane w celu zbadania sposobu korzystania i dostępności do mediów społecznościowych.

Prosimy o przemyślane i szczere odpowiedzi.


Ankieta składa się z 20 pytań
  Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis twoich odpowiedzi nie zawiera żadnych informacji identyfikujących cię, chyba że któreś pytanie ankiety wprost dotyczyło takich informacji. Jeśli korzystasz z indywidualnego tokena w celu przystąpienia do badania, możesz mieć pewność, że ten token nie będzie przechowywany z twoimi odpowiedziami. Jest zarządzany w odrębnej bazie danych przechowującej jedynie informację, czy wypełniłeś/wypełniłaś ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.